นโยบายการทำ SEO

1. ทุกอย่างจะถูกดำเนินการอยู่ในเวปไซต์ ของเรา
2. ไม่มีการดำเนินการเพื่อ สร้างความรำคาญหรือเข้าไป Spam เวปของผู้อื่น
3. ไม่มีการทำร้าย/จ้องทำลายคู่แข่ง ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ เราจะให้ความเคารพ
4. หากเราทำไม่ได้ตามที่ตกลง ยินดีคืนเงิน
5. หากผิดนัดชำระเงิน เกิน 7 วัน ถือว่ายกเลิกสัญญา